Chia sẻ chuyên môn: Những thành tựu về ngữ pháp học trên thế giới

Chia sẻ chuyên môn

Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ

Tiêu đề: Những thành tựu về ngữ pháp học trên thế giới

Người trình bày: Đỗ Thị Bích Lài

Thời gian, địa điểm: 15:00-15:30, ngày 12/7/2018, phòng 504 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

Tải bài viết tại đây.

Facebook Instagram Youtube image