Chia sẻ chuyên môn: Kinh nghiệm sử dụng Plickers trong giảng dạy

Chia sẻ chuyên môn

Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ

Tiêu đề: Kinh nghiệm sử dụng Plickers trong giảng dạy

Người trình bày: Đỗ Sỹ Huy

Thời gian, địa điểm: 14:15-14:45, ngày 1/3/2018, phòng 902 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

 

image