Chia sẻ chuyên môn: Hiểu giá trị và đạo đức Ngành Công tác xã hội

Chia sẻ chuyên môn

Bộ môn Giáo dục Khai phóng, Khoa KHXH

Tiêu đề: Hiểu giá trị và đạo đức Ngành Công tác xã hội

Người trình bày: Doãn Thị Ngọc

Thời gian, địa điểm: 14:10-15:00, ngày 29/11/2018, phòng 902 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

 

Cô Doãn Thị Ngọc trình bày phần chia sẻ chuyên môn

 

BM.GDKP

image