Chào mừng Trung tâm Service-learning về Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ

CHÀO MỪNG TRUNG TÂM SERVICE-LEARNING

VỀ BỘ MÔN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

 

Từ tháng 2/2018, Trung tâm Service-learning được chuyển về Bộ môn Giáo dục Khai phóng, Chương trình Giáo dục Tổng quát. Trung tâm có sứ mệnh hỗ trợ giảng viên, sinh viên và đối tác cộng đồng trong việc triển khai môn học Sevice-leanring, hợp tác đào tạo và phát triển thông qua giờ làm việc tại cộng đồng của các môn học Service-learning và dự án Service-learning.

Mục tiêu của việc phát triển các môn học và dự án Service-learning là để giải quyết nhu cầu thực của cộng đồng, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy thực tiễn, xây dựng trách nhiệm công dân và năng lực lãnh đạo của sinh viên Đại học Hoa Sen.  

Việc Trung tâm Service-learning trở thành một bộ phận của Bộ môn Giáo dục Khai phóng sẽ làm tăng tính ứng dụng của các môn học tại Bộ môn, thúc đẩy tư duy đa chiều và thấu đáo của sinh viên và giảng viên, phát triển năng lực thích nghi với những thay đổi không ngừng của xã hội mà sinh viên Hoa Sen cần trong sự nghiệp tương lai.

Sắp tới, Bộ môn Giáo dục Khai phóng sẽ triển khai ba môn học Sevice-leanring:

  • Trách nhiệm xã hội của tổ chức (Corporate social responsibility): Thông qua việc hỗ trợ cộng đồng, sinh viên ứng dụng kiến thức và kỹ năng học thuật của môn học vào việc phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội của bản thân cũng như của trường đại học Hoa Sen.
  • Phát triển toàn diện thông qua liệu pháp nghệ thuật (Holistic development through art therapy): Sinh viên áp dụng kiến thức và kỹ năng về liệu pháp nghệ thuật để phát triển kỹ năng và thái độ tích cực của các cộng đồng.
  • Xây dựng cộng đồng xanh (Building green community): Với môn học này, sinh viên có điều kiện học và trải nghiệm các hoạt động tại cộng đồng nhằm phát triển ý thức chăm sóc và bảo vệ môi trường.

BM.GDKP

Facebook Instagram Youtube image