Đại học Hoa Sen

Liên hệ

Phòng Hợp tác Quốc tế

028 7300 7272

phonghoptacquocte@hoasen.edu.vn

Phòng 705B, Cơ sở Nguyễn Văn Tráng, 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem bản đồ

Bản đồ

Facebook Youtube Tiktok Zalo