Đại học Hoa Sen

Về chúng tôi

Vai trò
Phòng Hợp tác Quốc tế (P. HTQT) của Trường Đại học Hoa Sen được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động trao đổi sinh viên và giảng viên, tổ chức các sự kiện, hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển các chương trình hợp tác đào tạo xuyên quốc gia. Phòng HTQT của Trường Đại học Hoa Sen là đầu mối phối hợp các hoạt động với các đối tác quốc tế nhằm cung cấp các chương trình đào tạo quốc tế hoặc trải nghiệm quốc tế cho sinh viên Hoa Sen và sinh viên quốc tế....
Facebook Youtube Tiktok Zalo