Đại học Hoa Sen

Vai trò

Phòng Hợp tác Quốc tế (P. HTQT) của Trường Đại học Hoa Sen được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động trao đổi sinh viên và giảng viên, tổ chức các sự kiện, hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển các chương trình hợp tác đào tạo xuyên quốc gia. Phòng HTQT của Trường Đại học Hoa Sen là đầu mối phối hợp các hoạt động với các đối tác quốc tế nhằm cung cấp các chương trình đào tạo quốc tế hoặc trải nghiệm quốc tế cho sinh viên Hoa Sen và sinh viên quốc tế.

Sứ mệnh của P. HTQT chủ yếu là duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để đưa Đại học Hoa Sen trở thành điểm đến thường xuyên của sinh viên và các trường Đại học đến từ Châu Âu, Châu Mỹ, Úc và các khu vực tham gia trao đổi học thuật và nghiên cứu, mang lại giá trị cộng đồng cao. Phòng còn chịu trách nhiệm tổ chức các hội thảo quốc tế và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hoa Sen.

Vai trò của P. HTQT thực hiện các chức năng như sau:

  1. Hợp tác với cơ sở giáo dục đại học quốc tế để phát triển các chương trình đào tạo liên kết và hợp tác Quốc tế;
  2. Thu hút sinh viên Quốc tế đến học tập, giao lưu tại Trường, xây dựng không gian học tập đa văn hóa, tăng cường tính hội nhập Quốc tế;
  3. Hỗ trợ sinh viên HSU tham gia các chương trình thực tập, kiến tập và tham gia các hình thức trải nghiệm khác tại nước ngoài;
  4. Vận hành các chương trình trao đổi cho sinh viên quốc tế đến trao đổi và chương trình trao đổi cho sinh viên HSU đến các trường đối tác quốc tế
  5. Tiến cử sinh viên HSU đi thực tập, kiến tập nghề và tham gia các hoạt động trải nghiệm khác ở nước ngoài;
  6. Tìm kiếm các suất học bổng cho sinh viên và giảng viên HSU và các cơ hội trao đổi giảng viên HSU;
  7. Hợp tác, phát triển công nghệ dạy và học trực tuyến;
  8. Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo; cung cấp chương trình đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả đào tạo;
  9. Tham gia các hiệp hội nghề nghiệp uy tín trên toàn thế giới để nắm bắt xu hướng nghề nghiệp toàn cầu và phát triển thương hiệu HSU trong cộng đồng quốc tế.
Facebook Youtube Tiktok Zalo