Đại học Hoa Sen

Điều Kiện Tham Gia

Chương trình Trao đổi Sinh viên dành cho tất cả các bạn Sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen có nguyện vọng muốn tham gia chương trình tại các cơ sở đối tác ở nước ngoài. Sinh viên cần đáp ứng các điều kiện chung và cụ thể khi tham gia chương trình trao đổi sinh viên.
———————–

Điều Kiện Chung:

Điều Kiện Cụ Thể Khi Tham Gia CTTĐSV:

Tham khảo chung:

QUY ĐỊNH GỬI VÀ NHẬN SV THAM GIA CTTĐSV ĐHHS

QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ THAM GIA CTTĐSV (Chí áp dụng cho Sinh viên Trường ĐHHS)

Facebook Youtube Tiktok Zalo