Đại học Hoa Sen

Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen

9h ngày 16/01/2024
Hội trường 204, số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TPHCM

Để góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hoa Sen, nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trường trong khu vực và quốc tế, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) tổ chức ra mắt Tạp chí Khoa học.

Đây sẽ là tạp chí khoa học uy tín, chuyên đăng tải các bài viết nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ, khoa học kinh tế và luật, khoa học xã hội và nhân văn, thiết kế và nghệ thuật.

Hội đồng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen gồm 23 nhà nghiên cứu. Trong đó có 6 Giáo sư, 4 Phó Giáo sư, và 13 Tiến sĩ, là các chuyên gia nhà nghiên cứu đến từ 4 lĩnh vực trọng tâm của Tạp chí, bao gồm: Khoa học cơ bản và công nghệ, Khoa học kinh tế và luật, Khoa học xã hội và nhân văn, Thiết kế và nghệ thuật.

Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự phát triển của Trường Đại học Hoa Sen nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng. Tại Lễ ra mắt, Hội đồng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen sẽ được giới thiệu.

Thông tin sự kiện:
– Thời gian: 9h ngày 16/01/2024
– Địa điểm: Hội trường 204, số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TPHCM

image image image