Ngành Kinh Tế Thể Thao| Nơi khơi nguồn những nhân tài cho lĩnh vực thể thao nước nhà.

Chính thức bắt đầu từ năm học 2021, Đại học Hoa Sen mở ngành đào tạo Kinh Tế Thể Thao. Đây sẽ là ngành đào tạo tiềm năng cho các bạn sinh viên với cơ hội việc làm cực kì hấp dẫn.

image