Đại học Hoa Sen

📯[HSU x ACT Brain Vietnam] Tuyển dụng sinh viên thực tập

📥Vị trí:
PHP Developer- Số lượng: 3
Mobile Developer- Số lượng: 2
Python Developer – Số lượng: 2

❗️Yêu cầu:
Sinh viên năm 3 trở lên có GPA >= 7.0
Có nền tảng kiến thức CNTT tốt, khả năng suy luận và làm việc nhóm tốt
Ưu tiên làm việc tại ABV sau khi ra trường
Thực tập fulltime khoảng 14 tuần tại công ty

🗞Quyền lợi:
Được huấn luyện các kỹ năng cần cho công việc (kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm)
Được cấp máy tính để làm việc
Được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa (nếu có)
Được nhận thù lao trong quá trình thực tập (~ 4 triệu VNĐ)

📞Mọi chi tiết xin liên hệ:
Nguyễn Thị Quyền
Chức vụ: HR Leader
Email: quyennguyen@actbrain-vn.com
Số điện thoại: (028) 6290 5784

Facebook Youtube Tiktok Zalo