Kết quả cấp học bổng Mầm hy vọng cho thí sinh trúng tuyển ĐH Hoa Sen năm 2022

Hội đồng xét cấp học bổng thông báo kết quả xét cấp học bổng Mầm hy vọng cho thí sinh trúng tuyển trường Đại học Hoa Sen năm 2022.

Theo đó, Hội đồng quyết định cấp học bổng cho 07 sinh viên có tên theo danh sách đính kèm đã trúng tuyển và đạt điều kiện xét cấp học bổng năm 2022.

Các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm phải hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định; kết quả cấp học bổng sẽ bị hủy nếu sinh viên không nhập học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh.

Học bổng không có giá trị chuyển đổi thành tiền mặt hay chuyển nhượng cho người khác; sinh viên chỉ được nhận một loại học bổng duy nhất trong cùng một thời điểm.

Trong thời gian học tại trường, sinh viên tạm ngừng học ở học kỳ nào, năm học nào thì sẽ không được nhận học bổng của học kỳ, năm học đó; sinh viên nhận Học bổng Tài năng nếu thôi học hoặc cho thôi học có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền học bổng đã nhận.

image image image image image

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Xem thông tin tuyển sinh