Đại học Hoa Sen

Thông báo

Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2018-2019
  THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 – 2019 ________________ Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 – 2019; Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và...
Thông báo nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học 2018-2019 tại ĐH Hoa Sen
Kính gửi các Trưởng đơn vị đào tạo, Để khuyến khích, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, đề nghị các Khoa/Chương trình đề xuất 1 phần kinh phí dành riêng cho NCKH của giảng viên. Kinh phí được dùng như seed-funding hỗ trợ các đề tài NCKH tiềm năng.  Một số qui cách hoạt động như sau: 1/ Hội đồng Khoa (hay Trưởng/Phó Khoa nếu chưa có hội đồng) mở cuộc gọi đề cương, xét duyệt và cấp funding hàng năm.  2/ Kinh phí có thể dao động từ 10-50 triệu (chỉ là gợi ý, tùy...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo