Đại học Hoa Sen

Thông báo nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học 2018-2019 tại ĐH Hoa Sen

Kính gửi các Trưởng đơn vị đào tạo,

Để khuyến khích, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, đề nghị các Khoa/Chương trình đề xuất 1 phần kinh phí dành riêng cho NCKH của giảng viên. Kinh phí được dùng như seed-funding hỗ trợ các đề tài NCKH tiềm năng. 

Một số qui cách hoạt động như sau:

1/ Hội đồng Khoa (hay Trưởng/Phó Khoa nếu chưa có hội đồng) mở cuộc gọi đề cương, xét duyệt và cấp funding hàng năm. 

2/ Kinh phí có thể dao động từ 10-50 triệu (chỉ là gợi ý, tùy theo tinh chất của từng ngành). Lưu ý, kinh phí personnel chỉ dành cho cộng tác viên, sinh viên, trợ lý nghiên cứu, các giảng viên Hoa Sen tham gia dự án không được tính thêm lương vì sẽ được tính giảm giờ tương ứng khi tham gia NCKH.

3/ Thời hạn 1 đề tài/dự án khoảng 1-2 năm

4/ Y/c có kết quả là bài báo khoa học, hay ứng dụng thực tế triển khai

5/ Hội đồng Khoa hoàn toàn có thẩm quyền và trách nhiệm theo dõi việc thực hiện đề tài và chất lượng đề tài. Việc không hoàn thành (hoặc không có kết quả) sẽ ảnh hưởng đến ngân sách NCKH của Khoa vào năm sau. Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu phát triển khoa học sẽ thu thập thông tin để đánh giá, đồng thời phục vụ công tác kiểm định.

6/ Danh sách các đề tài được cấp sẽ được trình BGH, và ra quyết định đề tài cấp trường. Các Khoa có nhiệm vụ đề xuất thành lâp hội đồng nghiêm thu khi đề tài kết thúc.

7/ Các cá nhân đã được cấp kinh phí, được khuyến khich xin tài trợ ngoài để phát triển thêm. Các trường hợp đề tài phù hợp chiến lược của Khoa/Trường có thể xin extend (có kinh phí) thêm 1 lần. 

Ưu tiên kinh phí hỗ trợ khuyến khích các cá nhân chưa được cấp.

8/ Các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên sẽ được phát triển từ các đề tài giảng viên, và do các Khoa trực tiếp điều phối. Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu phát triển khoa học sẽ tổ chức hội nghi báo cáo NCKH sinh viên hàng năm.

Ngoài ra, trong việc lên kế hoạch công tác năm 2018-19, đề nghị các Khoa thông báo kế hoạch các hội nghi khoa học mà Khoa tố chức để các đơn vị liên quan phối hợp công việc.

Trân trọng,

Thụy

Vu Tuong Thuy (Docent, DEng) | Vice President

Hoa Sen University

A: 8 Nguyen Van Trang, District 1, HCMC, Vietnam

T: +84.28.7309 1991 ext.11119

W: www.hoasen.edu.vn

Asia Chair, GeoForAll

Fellow of Higher Education Academy (UK)

Fellow of ASEAN Academy of Engineering and Technology

Facebook Instagram Youtube image