Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc dưới đây:

Các công ty tiêu biểu sinh viên đã thực tập hoặc đi làm:

image image image image