Đại học Hoa Sen

Cơ hội liên thông

Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. Hồ sơ xin học cao học sẽ được trường tiếp nhận xem xét theo từng hồ sơ riêng biệt.

Facebook Youtube Tiktok Zalo