Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Quy trình Thực tập tốt nghiệp HK23.2A

GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ
Bước 1: SV bỏ giỏ môn học thực tập tốt nghiệp vào Kế hoạch học tập cá nhân
Bước 2: SV đăng ký môn học và đóng tiền theo thông báo từ P. Đào tạo
Bước 3: Ứng tuyển doanh nghiệp thực tập (có thể tự ứng tuyển và/hoặc chọn 3 DN trường giới thiệu ngày 25-26/01)
Bước 4: Xác nhận vị trí & chọn công ty sẽ thực tập trước ngày 18/03/2024
GIAI ĐOẠN 2: THỰC TẬP
Bước 5: SV bắt đầu đi thực tập trễ nhất vào ngày 18/03/2024 (khuyến khích SV thực tập sớm 1-2 tuần)
Bước 6: SV trình công ty Phiếu tiếp nhận SV thực tập, có xác nhận bằng chữ ký và mộc tròn.
Bước 7: SV nộp Phiếu tiếp nhận SV thực tập online từ ngày 18/03 – 30/03/2024
Bước 8: SV gặp giảng viên hướng dẫn, Khoa sẽ thông báo GVHD qua email cho sinh viên vào tuần 1
GIAI ĐOẠN 3: KẾT THÚC
Bước 9: SV nộp cuốn báo cáo, sổ nhật ký, Phiếu nhận xét thực tập (theo thông báo từ Khoa, thường sẽ vào tuần 14-15)
Bước 10: SV kết thúc thực tập và gửi thư cảm ơn công ty
Bước 11: SV thuyết trình Báo cáo trước hội đồng thực tập

Lưu ý:

  • Tải biểu mẫu cần thiết cho kỳ thực tập: https://www.hoasen.edu.vn/career/bieu-mau/
  • SV thực tập toàn thời gian, 40h/tuần, 15 tuần
  • SV chọn DN được thành lập tối thiểu từ 2 năm trở lên, có mộc tròn
  • SV trình bày các biểu mẫu cần DN ký tên đóng dấu trong buổi phỏng vấn, để chắc chắn DN có hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên.
  • Câu hỏi thường gặp: xem chi tiết tại đây

Các bạn sinh viên liên hệ Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp, số ĐT 028 7309 1991 – ext: 4703 (anh Hưng), 4852 (chị Mai); Email: thuctap@hoasen.edu.vn