Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Chuẩn bị học kỳ thực tập nhận thức HK Tết

Các bước chuẩn bị học kỳ thực tập cho sinh viên

Bước 1: Đăng ký môn học “Thực tập nhận thức/thực tập nghề nghiệp”

Bước 2: Tìm và nộp CV ứng tuyển vị trí thực tập tại các doanh nghiệp (có thể tự tìm DN & chọn 3 DN trường giới thiệu)

Nộp CV ứng tuyển DN của trường giới thiệu: từ ngày 16 – đến hết ngày 19/11/2023 (bỏ qua bước này nếu SV đã tự tìm được DN)

Bước 3: Xác nhận vị trí & chọn công ty sẽ thực tập (gửi email xác nhận)

Khuyến khích sinh viên nên đi thực tập trước 1-2 tuần

Bước 4: Bắt đầu thực tập tại công ty trễ nhất vào ngày 08/01, kết thúc vào ngày 09/03/2024 .

Bước 5: Sinh viên trình công ty Phiếu tiếp nhận SV thực tập, xác nhận bằng chữ ký và mộc tròn.

Bước 6: Nộp Phiếu tiếp nhận SV thực tập online từ ngày 08/01 – 21/01: link

Bước 7: Kết thúc thực tập nộp cho Khoa Sổ nhật ký, Phiếu nhận xét SV, Cuốn báo cáo có chữ ký & đóng mộc tròn. (Khoa sẽ thông báo thời hạn nộp cho sinh viên)

Lưu ý:

+ Tải biểu mẫu cần thiết cho kỳ thực tập: https://www.hoasen.edu.vn/career/bieu-mau/

+ SV thực tập toàn thời gian, 40h/tuần, tối thiểu 7 tuần

+ SV chọn DN được thành lập tối thiểu từ 2 năm trở lên, có mộc tròn

+ SV trình bày các biểu mẫu cần DN ký tên đóng dấu trong buổi phỏng vấn, để chắc chắn DN có hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên.

Các bạn sinh viên liên hệ Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp, số ĐT 028 7309 1991 – ext: 4703 (anh Hưng), 4852 (chị Mai); Email: thuctap@hoasen.edu.vn