Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Đề nghị cấp thư giới thiệu

SV GỬI YÊU CẦU: 

Đăng ký qua hệ thống http://htttsv.hoasen.edu.vn/psp/a/EMPLOYEE/HRMS

 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
 • Bước 2: Chọn HSU => Quản lý thực tập v2 => Yêu cầu thư giới thiệu
 • Bước 3: Hoàn thành các thông tin:
  • Cập nhật lại thông tin liên lạc: Điện thoại, Email cá nhân (ngoài email SV Hoa Sen), Địa chỉ.
  • Chọn học kỳ thực tập
  • Chọn hình thức thực tập
  • Chọn doanh nghiệp sẽ gửi thư giới thiệu. Để dò tên DN nhanh:
   • Nhấp vào kính lúp
   • Chọn tìm kiếm nâng cao
   • Vào dòng “Mô tả đầy đủ” (dòng thứ hai) => Cột 1 chọn “” + Cột 2 nhập vào tên DN cần tìm. Chỉ nên tìm từ khóa chính trong tên DN. Vd: công ty CP Kings => Chỉ nên nhập “Kings“.
  • Trường hợp tên doanh nghiệp chưa có trong danh sách, chọn Khác trong list tên DN (nằm dưới cùng). Sau đó nhập đầy đủ Tên + Mã số thuế của doanh nghiệp dòng bên dưới.
   • Chọn cơ sở sẽ nhận TGT
   • Nhấp vào gửi yêu cầu.

   

  SV KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CẤP TGT ĐÃ YÊU CẦU:

  • Chọn HSU => Quản lý thực tập V2 => Xem tình trạng cấp TGT

   

  LƯU Ý:

  • SV cần cập nhật lại thông tin liên hệ để bộ phận điều phối thực tập có Phương thức liên hệ và hỗ trợ trong quá trình đi thực tập.
  • Nếu Doanh nghiệp không có sẵn trong list danh sách, SV cần cung cấp đầy đủ:
   • Tên DN. Vd: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Quý Phạm
   • Mã số thuế của DN (SV có thể tìm kiếm thông tin này trên Google)
  • Sau khi gửi yêu cầu, bộ phận điều phối thực tập sẽ kiểm tra và cấp thư. Sau khi cấp, có email báo đến SV qua email sinh viên Hoa Sen đến nhận.

  XEM HƯỚNG DẪN THÊM: https://drive.google.com/file/d/1pKiFPtr5FJAxTJ2e7_dVXqA8CXh6hyp-/view?usp=sharing