Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Nộp Phiếu tiếp nhận SV thực tập

Hướng dẫn nộp phiếu tiếp nhận SV online:

  • Sinh viên đăng nhập và chọn đăng nhập bằng GOOGLE, chọn tiếp tài khoản email sinh viên Hoa Sen.
  • Sinh viên cần điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu bên dưới.
  • Nộp file scan Phiếu tiếp nhận SV thực tập để upload cần thỏa các điều kiện sau:
    • Một file gồm hai trang theo format PDF, dung lượng < 5MB.
    • Scan màu (dùng App Camscanner hoặc máy scan) Phiếu có chữ ký và đóng dấu mộc đỏ của công ty thực tập.
  • Nhấp chọn vào “Tôi không phải là người máy”
  • Nhấp vào “Xác nhận
  • Trường hợp Phiếu tiếp nhận không có dấu mộc đỏ (do khó khăn từ phía Doanh nghiệp không thể cung cấp dấu mộc) hoặc các vấn đề khó khăn khác, vui lòng liên hệ Bộ phận Điều phối Thực tập của Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên qua địa chỉ email: thuctap@hoasen.edu.vn hoặc gọi điện thoại 028 7309 1991 – ext: 4703/4852 để được hỗ trợ.

Vui lòng đăng nhập để đăng ký thực tập.