Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Các câu hỏi thường gặp khi đi thực tập

1/ Doanh nghiệp yêu cầu nộp thư giới thiệu đi thực tập?

(nếu DN yêu cầu) App Hoa Sen => Mục thực tập: Chọn DN, chọn nơi nhận Giấy giới thiệu, sẽ có sau 3-4 ngày làm việc chính thức.
2/ Các biểu mẫu dùng trong quá trình thực tập

https://www.hoasen.edu.vn/career/bieu-mau/
3/ Nếu DN yêu cầu đi thực tập trước thời gian?

SV nên trao đổi kỹ với DN, xem xét lịch học có thể sắp xếp đi thực tập sớm hơn thời gian trường đề nghị, SV có thể trao đổi với DN sắp xếp thời gian thực tập 3 buổi/1 tuần trong gian đoạn trước khi HK bắt đầu. Khi HK bắt đầu chính thức, SV phải đi thực tập toàn thời gian.

Thực tập đủ 40h/1tuần – đủ 7 tuần đối với thực tập nhận thức hoặc 15 tuần đối với thực tập tốt nghiệp (nhiều hơn tùy theo thỏa thuận giữa sinh viên và DN).
4/ Thực tập tốt nghiệp có được học thêm môn khác?

– Thực tập tốt nghiệp: môn học học cùng môn thực tập cần học sau giờ hành chính (sau 5h chiều hoặc thứ 7, hoặc thời gian thực tập không trùng với thời gian đi học, để đảm bảo thực tập đủ 40h/ 1 tuần).

SV làm đơn và thực hiện từng bước:

B1: Hoàn thiện biểu mẫu, đăng ký môn học trên hệ thống trước, môn thực tập sẽ được P. Đào tạo thêm vào sau khi đơn được duyệt;

B2: Doanh nghiệp cho ý kiến

B3: Thầy/cô Giám đốc Chương trình cho ý kiến

B4: Trung tâm Trải nghiệm VLSV duyệt đơn và chuyển bộ phận Đăng ký môn học xử lý

B5: Kiểm tra thời khóa biểu để đóng tiền học môn thực tập tốt nghiệp

5/ Thực tập Nhận thức có được vừa thực tập vừa học không?
Sinh viên có thể đăng ký thêm môn học sau giờ hành chính (ca 5, hoặc thứ 7) cùng với môn “thực tập nhận thức” trên hệ thống.

Trường hợp, môn học SV muốn đăng ký thêm môn học (ca 1, 2, 3, 4) cùng với môn thực tập nhận thức, SV thực hiện theo hướng dẫn:

Bộ phận ĐKMH sẽ hỗ trợ yêu cầu đăng ký thêm môn học khi SV thỏa điều kiện: 

– Số giờ làm việc tối thiểu 40 giờ/tuần

– Thời gian làm việc KHÔNG trùng với thời gian của ca học

Bước 1: SV điền thông tin vào Phiếu tiếp nhận SV thực tập

Bước 2: Công ty ký tên và xác nhận bằng dấu mộc

Bước 3: SV scan đơn và gửi email cho Bộ phận Đăng ký môn học (dkmh@hoasen.edu.vn) kèm file scan Phiếu tiếp nhận SV

Bước 4: Bộ phận ĐKMH sẽ xử lý và phản hồi kết quả email yêu cầu của sinh viên


6/ Quên đăng ký môn học, thắc mắc về đăng ký môn học?

Thực hiện phiếu tiếp nhận SV thực tập có xác nhận của DN, scan file và gửi đính kèm email, SV trình bày lý do quên ĐKMH “thực tập tốt nghiệp/graduation internship/thực tập nhận thức/thực tập nghề nghiệp”.

Email tới dkmh@hoasen.edu.vn hoặc gặp trực tiếp P. Đào tạo để được tư vấn giải quyết đơn.
7/ Sinh viên có thể đổi DN không?

Đối với thực tập nhận thức: SV không nên đổi DN trong học kỳ Thực tập Nhận thức vì thời gian của HK Hè/Tết quá ngắn. Trường hợp bất khả kháng phát sinh từ phía DN, dẫn đến tình trạng SV buộc phải đổi DN để hoàn thành kỳ thực tập thì SV liên hệ ngay cho Bộ phận Điều phối thực tập (thuctap@hoasen.edu.vn) và Giám đốc chương trình để được tư vấn cụ thể.

Đối với thực tập tốt nghiệp: trong 2 tuần đầu tiên (có lý do chính đáng) Xin ý kiến GĐCT, sv cần thực tập bù cho DN đảm bảo đủ 15 tuần.

8/ Khi nào có GV hướng dẫn, hình thức gặp?

Khoa công bố danh sách GVHD, sinh viên và GVHD liên hệ với nhau thường trong tuần đầu tiên của kỳ thực tập). Liên hệ thầy/cô Giám đốc chương trình để biết thêm thông tin.

9/ Học kỳ bắt đầu nhưng chưa nhận được email thông báo/ không liên hệ được với GVHD?

SV kiểm tra lại SV đã đăng ký và đóng tiền học phí môn thực tập chưa? Nếu chưa ĐKMH thì liên hệ BP. ĐKMH để được hỗ trợ (dkmh@hoasen.edu.vn).

Không liên hệ được với Giảng viên hướng dẫn, SV liên hệ Thư ký Khoa, Giám đốc chương trình để được hỗ trợ.

10/ Thời gian gặp Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên chủ động trao đổi với GVHD về thời gian gặp.

Theo quy định của Khoa hoặc Giảng viên hướng dẫn (khuyến khích gặp ít nhất 3 lần/1 kỳ): Thầy Cô GVHD là người hỗ trợ tốt nhất cho việc viết báo cáo.

11/ Chưa xin được dấu và chữ ký lên báo cáo nếu đã tới thời gian nộp báo cáo (có lý do chính đáng)

Liên hệ GVHD/ Thư ký Khoa để được hỗ trợ.

12/ Doanh nghiệp không đồng ý đóng mộc trên các biểu mẫu của trường

Sinh viên trao đổi với cấp trên trực tiếp (Supervisor/Manager) đề nghị DN đóng mộc treo trên biểu mẫu. Mộc treo đóng trên cùng, góc trái của văn bản, thường Trưởng phòng ký.

13/ Xin phiếu điểm có đóng dấu của trường

Lệ phí 20.000đ/1 bản, có thể chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Gửi email tới htsv@hoasen.edu.vn để được cấp và tới cơ sở đăng ký nhận

14/ Sinh viên bị cảnh cáo, đình chỉ thực tập, bị điểm 0 thực tập khi:

  • Bị đơn vị thực tập trả về vì vi phạm nội quy
  • Nghỉ quá 30% thời gian thực tập
  • Tự ý thay đổi chỗ thực tập khi chưa được sự đồng ý của GĐCT, Bộ phận QHDN và Doanh nghiệp
  • Có thái độ, tác phong không tốt tại nơi thực tập làm ảnh hưởng uy tín của Nhà trường
  • Các trường hợp khác theo quy định của Khoa

15/ Danh sách thầy cô Giám đốc chương trình

Ngành Nhân lực và Văn phòng: Cô Nguyễn Thùy Giang – giang.nguyenthuy@hoasen.edu.vn
Ngành Marketing: Thầy Phan Minh Tuấn – tuan.phanminh@hoasen.edu.vn
Ngành Digital MK: Thầy Phan Võ Minh Thắng – thang.phanvominh@hoasen.edu.vn
Ngành Tài chính: Thầy Nghiêm Tấn Phong- phong.nghiemtan@hoasen.edu.vn
Ngành Kế toán: Cô Đỗ Thị Hồng Hà – ha.dothihong@hoasen.edu.vn
Ngành Quản trị Kinh doanh: Thầy Lê Ngọc Đức – duc.lengoc@hoasen.edu.vn
Ngành Kỹ thuật Phần mềm: Thầy Nguyễn Văn Sơn – son.nguyenvan@hoasen.edu.vn
Ngành CNTT: Thầy Trang Hồng Sơn – son.tranghong@hoasen.edu.vn
Ngành Mạng Máy tính: Thầy Lộc Đức Huy -huy.locduc@hoasen.edu.vn
Ngành Hệ thống TTQL: Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh – thanh.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
Ngành Ngôn ngữ Anh: Cô Hồ Thị Mỹ Linh – linh.hothimy@hoasen.edu.vn
Ngành Tâm lý: Thầy Nguyễn Hồng Ân – an.nguyenhong@hoasen.edu.vn
Ngành Kinh doanh Quốc tế: Cô Ngụy Thị Sao Chi – chi.nguythisao@hoasen.edu.vn
Ngành Logistics &QL Chuỗi Cung ứng: Cô Trần Thị Trúc Lan – lan.tranthitruc@hoasen.edu.vn
Ngành Thương mại điện tử: Thầy Nguyễn Quang Minh – minh.nguyenquang@hoasen.edu.vn
Ngành TK Đồ họa: Cô Nguyễn Dương Quỳnh Anh – anh.nguyenduongquynh@hoasen.edu.vn
Ngành QTCN Truyền thông: Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền – huyen.nguyenthithanh2958@hoasen.edu.vn
Ngành Nội thất: Cô Dương Ngọc Quỳnh Lâm – lam.duongngocquynh@hoasen.edu.vn
Ngành Nghệ thuật số: Thầy Phan Vũ Linh – linh.phanvu@hoasen.edu.vn
Thiết kế Thời trang: Cô Hồ Điệp Thụy Vũ – diep.hodiepthuy@hoasen.edu.vn
Ngành PR: Cô Đào Thị Ngọc Linh – linh.daothingoc@hoasen.edu.vn