Thông báo miễn giảm học phí chương trình thạc sĩ MBA khóa 06/2019

Trường Đại học Hoa Sen thông báo miễn giảm học phí chương trình thạc sĩ MBA khóa 06/2019 như sau:

I. CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ THEO ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Đối tượng cựu sinh viên Đại Học Hoa Sen:

  • Cựu sinh viên: Giảm 25% tổng học phí khóa học.
  • Tốt nghiệp loại Giỏi: Giảm 30% tổng học phí khóa học.

2. Thủ khoa đầu vào

  • Thủ khoa đầu vào của kỳ tuyển sinh: giảm 30% tổng học phí khóa học.

3. Đối tượng khác: Sinh viên đã từng tốt nghiệp đại học loại Giỏi từ các Trường Đại học khác : giảm 30% tổng học phí khóa học.

II. MỨC HỌC PHÍ

Kỳ đóng Học phí phải đóng cho các đối tượng    
  Trọn khóa 100% Giảm 30% Giảm 25%
1 40,800,000 28,560,000 30,600,000
2 37,200,000 26,040,000 27,900,000
3 30,000,000 21,000,000 22,500,000
Tổng cộng 108,000,000 75,600,000 81,000,000

>> Xem chi tiết thông báo

Trường Đại học Hoa Sen

Danh mục liên quan

Toàn cảnh tuyển sinh
image image image image image

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Xem thông tin tuyển sinh