Tag: kết quả trúng tuyển

Thông báo điểm, yêu cầu trúng tuyển và hồ sơ nhập học đối với phương thức 2,3,4 – Đợt 7 năm 2022
ĐH Hoa Sen thông báo kết quả trúng tuyển và hồ sơ nhập học dành cho thí sinh xét tuyển theo phương thức 2, 3,4 - Đợt 7 năm 2022
ĐH Hoa Sen công bố kết quả trúng tuyển Đợt 5&6 năm 2021
Căn cứ Đề án tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen đã gởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và công bố công khai trên trang điện tử; chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của trường và số lượng hồ sơ đã hoàn tất đăng ký xét tuyển vào trường Đợt 5 và Đợt 6 năm 2021, Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm trúng tuyển, yêu cầu trúng tuyển đối với thí sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 2 và 3 Đợt 5 và Đợt 6 năm 2021 (đã tốt nghiệp...
ĐH Hoa Sen công bố kết quả trúng tuyển Đợt 3&4 năm 2021
Căn cứ Đề án tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen đã gởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và công bố công khai trên trang điện tử; chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của trường và số lượng hồ sơ đã hoàn tất đăng ký xét tuyển vào trường Đợt 3 và Đợt 4 năm 2021, Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm trúng tuyển, yêu cầu trúng tuyển đối với thí sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 2 và 3 Đợt 3 và Đợt 4 năm 2021 (đã...
Công bố kết quả phúc khảo liên thông Cao đẳng lên Đại học kỳ thi tháng 12 năm 2015
Trường Đại học Hoa Sen thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học, kỳ thi tháng 12 năm 2015. Theo đó, có 2 thí sinh là Phạm Hoàng Oanh với mã ngành D340101 và Nguyễn Thị Quỳnh Hương với mã ngành D340404 với tổng điểm trước phúc khảo và sau phúc khảo không thay đổi.  Chi tiết kết quả phúc khảo liên thông: vui lòng xem TẠI ĐÂY Trường Đại học Hoa Sen  
Điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình liên thông CĐ lên ĐH hệ chính quy
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen xin thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh ngày 12 – 13/12/2015 , chương trình liên thông CĐ lên ĐH hệ chính qui như sau: 1. Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh liên thông từ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực là: Môn cơ bản (tiếng Anh): 5,0 điểm hoặc đã được xét miễn thi (chứng chỉ IELTS 4.5 (Academic) hoặc TOEFL iBT 53 trở lên) Môn cơ sở (Quản trị học): 5,0 điểm Môn chuyên ngành (Quản trị nhân sự):...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image image