Đại học Hoa Sen – HSU

Hướng dẫn nộp bổ sung hồ sơ xác nhận ưu tiên – Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016

Để hoàn tất hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh đăng ký xét tuyển kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2016 có đăng ký đối tượng ưu tiên hoặc thay đổi khu vực ưu tiên thuộc điều 7 Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui cần bổ sung hồ sơ tương ứng như sau:

1.Đối tượng ưu tiên:

Tài liệu có dấu (*): thí sinh photo công chứng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu

Đối tượng ưu tiên Xét tuyển sinh  Nội dung Loại hồ sơ minh chứng
01

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại:

 • Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
 • Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013.
 • Bản photo (*) hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân
03
 • Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;
 • Bản photo (*) giấy chứng nhận hoàn tất nghĩa vụ quân sự
04
 • Con liệt sĩ.
 • Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên.
 • Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

1. Bản sao giấy khai sinh
2. Bản photo (*) một trong các loại giấy tờ sau tùy đối tượng:

a. Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
b. Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận bệnh binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật.
c. Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

04
 • Người dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến;

1. Bản photo (*) giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học của bố hoặc mẹ hoặc bản sao quyết định trợ cấp, phụ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của bố hoặc mẹ.
2. Bản sao giấy khai sinh.
3. Bản photo (*) biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.
4. Bản photo (*) giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học của Giám đốc Sở Y tế.
5. Bản photo (*) Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

04
 • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

1. Bản sao giấy khai sinh
2. Bản photo (*) Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.
3. Bản photo (*) Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

04
 • Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012.

“a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;
  b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
  d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;”

1. Bản sao giấy khai sinh
2. Bản photo (*) Quyết định trợ cấp, phụ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Hoặc một trong các loại giấy tờ sau tùy đối tượng
a. Bản photo (*) Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
b. Bản photo (*) Quyết định công nhận anh hùng của các cơ quan quy định tại Điều 7 của Nghị định 31/2013/NĐ-CP.
06
 • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc nhóm ưu tiên 1;
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản photo (*) chứng minh nhân dân
06 a) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%;
b) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
c) Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
d) Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, giấy tờ để hưởng ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;
e) Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

1. Bản sao giấy khai sinh
2. Bản photo (*) Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Hoặc bản photo (*) một trong các loại giấy tờ sau tùy đối tượng

a. Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận bện binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật.
b. Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
c. Giấy tờ chứng minh có tham gia cách mạng hoặc kháng chiến và thời gian, địa điểm bị tù, đày hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với người đã hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống.
d. 1. Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng.
e. Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng vì thành tích giúp đỡ cách mạng

07
 • Người khuyết tật nặng
Bản photo (*) giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

2. Khu vực ưu tiên: Nộp kèm bản photo (*) sổ hộ khẩu

Tài liệu tham khảo:
1. Điều 7, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm thông tư hợp nhất số 02/VBHN-BGD ngày 29/4/2016 do Thứ trưởng BGD&ĐT Bùi Văn Ga ký.
2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/04/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
3. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012

Trường Đại học Hoa Sen

Tham khảo thêm:

Danh mục liên quan

Toàn cảnh tuyển sinh
Facebook Youtube Tiktok Zalo