Đại học Hoa Sen – HSU

Ngành Tâm lý học

MÃ TRƯỜNG: HSU

MÃ NGÀNH: 7310401

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A01, D01, D08, D09

Giới thiệu ngành Tâm lý học

Chương trình đào tạo ngành Tâm lý ứng dụng (Applied Psychology) của Đại học Hoa Sen ra đời trong bối cảnh nhu cầu xã hội về nhân lực ngành Tâm lý đang tăng nhanh. Với cam kết dẫn đầu về chất lượng cùng những điểm đột phá trong chương trình đào tạo, ngành hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, năng lực chuyên môn toàn diện, ưu thế cạnh tranh cao trong nghề cùng khả năng hội nhập quốc tế và học tập suốt đời. 

Tại sao chọn chương trình Tâm lý học Trường Đại học Hoa Sen?

 • Chương trình được xây dựng trên khảo sát nhu cầu thực tế, được tư vấn và công nhận bởi các chuyên gia quốc tế đầu ngành.
 • Đặc thù theo hướng ứng dụng “Kết hợp viện-trường”.
 • Kiến tập và thực hành lâm sàng tại các cơ sở dịch vụ tâm lý và chính Trung tâm Tham vấn Tâm lý của trường;
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng được đào tạo tại Việt Nam và quốc tế; có sự tham gia của các tâm lý gia nước ngoài;
 • Cơ hội thực tập và tham gia chương trình liên kết quốc tế, Khả năng cạnh tranh nghề nghiệp ở khu vực Đông Nam Á;
 • Sử dụng giáo trình chuyên ngành và cơ sở dữ liệu nghiên cứu được cập nhật thường xuyên;

Chương trình học

 • Nội dung đào tạo cập nhật những kiến thức hiện đại nhất về Tâm lý học Ứng dụng trong lĩnh vực tham vấn, đồng thời chú trọng bối cảnh văn hóa đặc thù của người Việt Nam. Chương trình học cung cấp kiến thức và kỹ năng đa dạng, giúp sinh viên làm việc tốt trong các bối cảnh đặc thù như trường học hay doanh nghiệp, và làm việc tốt với cá nhân hoặc nhóm thân chủ khác nhau;
 • Từ năm thứ 3, sinh viên được chọn một số môn học nâng cao theo định hướng nghề nghiệp riêng của bản thân;
 • 3 hướng chuyên ngành:
  • Hướng ngành Tham vấn Trị liệu trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ đắc lực cho thân chủ giải quyết các mối quan hệ xã hội và những khó khăn về tâm lý cá nhân;
  • Hướng ngành Tham vấn Hướng nghiệp phát triển năng lực chuyên môn cho sinh viên để hỗ trợ đắc lực cho thân chủ một cách hiệu quả trong việc khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp.
  • Hướng ngành Tâm lý doanh nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Tâm lý học có thể đảm nhận một số vị trí công việc như: Tham vấn viên, Chuyên viên hướng nghiệp – tuyển dụng, Nghiên cứu viên, … tại Trường học hay các trung tâm đào tạo, cơ sở y tế và các đơn vị cung cấp dịch vụ tâm lý, Doanh nghiệp, các tổ chức trong nước, quốc tế và phi chính phủ Cơ hội học chuyển tiếp lên bậc học cao hơn hoặc du học

Tu van tuyen sinh HSU
Facebook Youtube Tiktok Zalo