Đại học Hoa Sen – HSU

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC – RỘNG MỞ VIỆC LÀM, XU THẾ HỘI NHẬP

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đào tạo cử nhân bậc đại học có đủ kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa-xã hội, kinh tế, chính trị, ngoại giao, pháp luật,…; có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực công nghệ thông tin; có phẩm chất đạo đức, tác phong chuyên nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực nghề nghiệp có sử dụng tiếng Trung nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ưu điểm chương trình

Nội dung chương trình

Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc trang bị kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc qua nhiều môn học chuyên ngành: Dịch cao cấp, Văn ngôn, Kỹ năng phiên dịch, Kỹ năng biên dịch,…

Chương trình còn chú trọng đào tạo sinh viên phát triển kỹ năng mềm, khả năng làm việc độc lập, hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, trong đó tiếng Trung Quốc được sử dụng như một ngoại ngữ, hay ngôn ngữ quốc tế.

Chương trình cung cấp cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế thông qua các đề án thực hành, cuộc thi, CLB Tiếng Trung, giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp và hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh và xã hội Trung Quốc.

  1. Cấu trúc chương trình học

a. Kiến thức đại cương:

b. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

  1. Chuẩn đầu ra:

Kiến thức nền tảng: 

Kiến thức chuyên môn

Kỹ năng chung

Kỹ năng chuyên môn

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc có thể đảm nhận một số vị trí công việc như sau:

Tu van tuyen sinh HSU

 

Facebook Youtube Tiktok Zalo