Đóng học phí học kỳ 15.1A năm học 2015-2016 áp dụng cho hệ Liên thông ĐH nhập học khóa 2015

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc đóng học phí học kỳ (HK) 15.1A áp dụng cho sinh viên hệ Liên thông Đại học nhập học năm 2015-2016 như sau:

I. Học phí:   

1. Nguyên tắc chung học phí:

  • Mức học phí chương trình liên thông khóa 15.1 được áp dụng như mức học phí của chương trình Đại học hệ chính quy năm 2015.
  • Mức học phí của từng sinh viên (SV) sẽ tùy thuộc vào số lượng tín chỉ/môn học mà SV phải hoàn tất theo yêu cầu của chương trình đào tạo sau khi trừ các môn đã được trường công nhận khối lượng kiến thức miễn học. 

2. Thu học phí học kỳ 15.1A:

  • Đối với học kỳ 15.1A để thuận tiện cho SV khi làm thủ tục nhập học, SV sẽ đăng ký môn học (ĐKMH) không bao gồm một số môn đã được miễn học trước khi nộp hồ sơ nhập học.
  • SV đóng học phí theo kết quả ĐKMH và học phí Anh văn dự bị trừ ngành Ngôn Ngữ Anh.

3. Phương thức giải quyết liên quan học phí Anh văn:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ Anh văn (AV) đầu vào, học phí môn AV tương ứng với cấp độ yêu cầu học được giải quyết theo 1 trong 2 trường hợp sau:

  • SV có kết quả Anh văn dự bị (AVDB) học môn tiếng Anh cơ bản 1 hoặc tiếng Anh cơ bản 2: không phải đóng thêm học phí.
  • SV có kết quả AV thuộc các cấp độ của chương trình đào tạo được chi hoàn hoặc đóng bổ sung tùy theo cấp độ AV được yêu cầu học, học phí các cấp độ AV như sau:
MSMH Tên môn học Học phí Mức chênh lệch AVDB Giải quyết chênh lệch
AV009DV01 Tiếng Anh cơ bản 1 4,752,000 0 0
AV010DV01 Tiếng Anh cơ bản 2 4,752,000 0 0
AV109DV01 Tiếng Anh ứng dụng quốc tế 1 4,695,000 57,000 chi hoàn
AV110DV01 Tiếng Anh ứng dụng quốc tế 2 4,695,000 57,000 chi hoàn
AV207DV01 Tiếng Anh ứng dụng quốc tế 3 4,695,000 57,000 chi hoàn
AV208DV01 Tiếng Anh ứng dụng quốc tế 4 4,695,000 57,000 chi hoàn
AV306DV01 Tiếng Anh ứng dụng quốc tế 5 5,165,000 413,000 đóng bổ sung
AV307DV01 Tiếng Anh ứng dụng quốc tế 6 5,165,000 413,000 đóng bổ sung

 

Phương thức chi hoàn: Thực hiện chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của SV tại ngân hàng BIDV – CN Sài gòn được mở khi làm thủ tục nhập học . SV theo dõi thông báo chi hoàn từ ngày 14/11/2015.

II. Miễn giảm học phí:

a. Đối tượng và chính sách: Cựu SV Hoa Sen đăng ký nhập học hệ Liên thông được giảm 10% học phí cho các môn học lần đầu thuộc chương trình đào tạo của khóa học, không bao gồm các môn học lại hoặc học cải thiện điểm.
b. Thủ tục miễn giảm học phí: SV thuộc diện miễn giảm học phí: Khi ĐKMH trên hệ thống thông tin SV học phí đã được ghi nhận giảm trực tiếp.

III. Thời gian và địa điểm đóng học phí

a. Thời gian đóng học phí:

  • Đợt 1: từ ngày 11/8/2015 đến 16g30 ngày 12/8/2015
  • Đợt 2: từ ngày 23/9/2015 đến 16g30 ngày 25/9/2015

b. Địa điểm:

  • Đóng học phí khi làm thủ tục nhập học:  Phòng Kế toán Tài chính – Trường Đại học Hoa Sen số 08 Nguyễn Văn Tráng – Quận 1 – TP.HCM.
  • Trong quá trình học: Các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV).

IV. Mốc thời gian liên quan chung đăng ký môn học học kỳ 15.1A:

TT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 SV ĐKMNH theo qui định trong hướng dẫn nhập học

– Đợt 1: ngày 11/08/2015 đến ngày 12/8/2015

– Đợt 2: ngày 23/9/2015 đến ngày 25/9/2015

 
2 SV đóng học phí nhập học theo kết quả ĐKMH
3 Xem lại thời khóa biểu Ngày 09/10/2015 htttsv
4 Ngày bắt đầu HK Ngày 12/10/2015 theo TKB đã ĐKMH

>> Xem chi tiết thông báo

Đại học Hoa Sen

Danh mục liên quan

Toàn cảnh tuyển sinh
image image image image image