Đại học Hoa Sen
VI EN

Chương trình Thiết kế Đồ họa

Chương trình Đại học Thiết kế Ðồ họa đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên tốt nghiệp có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng thiết kế Ðồ họa, sáng tạo và tiếp thị nhằm thể hiện các mục tiêu giáo dục sau:

  • Nắm vững các nguyên lý thiết kế và có kỹ năng thiết kế các thể loại Ðồ họa.
  • Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập trong lĩnh vực thiết kế Ðồ họa.
  • Có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu cụ thể:

– Chương trình được xây dựng nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành trong công việc thiết kế đồ họa, kết hợp giữa những lĩnh vực thiết kế, truyền thông, mỹ thuật, thương mại và các kỹ năng mềm.

– Chương trình cân bằng giữa việc tiếp cận thực tế và phát triển các kỹ năng bằng việc đào tạo nền tảng vững chắc giữa lý thuyết và thực hành.

– Chương trình đạt được các kiến thức chuẩn và kỹ năng hành nghề của ngành thiết kế đồ họa bao gồm cả phần thực tập nhằm mở rộng khả năng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Thiết kế Đồ họa sẽ trở thành nhà thiết kế (designer), có thể làm việc tại:

– Toà soạn báo, tạp chí, công ty phát hành sách và xuất bản ấn phẩm truyền thông.

– Công ty quảng cáo truyền thông, công ty thiết kế, công ty tổ chức sự kiện.

– Công ty sản xuất thương mại.

– Đài truyền hình, công ty thực hiện và sản xuất sản phẩm truyền hình.

– Công ty sản xuất phim hoạt hình, các tổ chức sản xuất phim ngắn.

– Xây dựng và điều hành công ty thiết kế riêng.

Khối lượng kiến thức toàn khóa (khóa 2017): Giáo dục thể chất (135 tiết) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết). Thời gian đào tạo: 4 năm (lộ trình đúng hạn)

Một số hình ảnh và video hoạt động của ngành:

1. THAM QUAN CÔNG TY IN

2. DESIGN ME NOW – Chương trình do SV thực hiện, dưới sự hướng dẫn của GV phụ trách môn học: https://drive.google.com/file/d/1y-72myT8m8txYDvRrkciGQYiGJgOs93t/view

image image image image