Nộp hồ sơ

Tag: Du lịch

ĐH Hoa Sen – Tuyển sinh chương trình Đào tạo Thạc sĩ đợt 1/2022
Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 10/03/2022.  >> Chi tiết Thông báo số 05/TB-ĐHHS V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 >> Thông tin về học bổng và các chương trình ưu đãi học phí đợt 1 năm 2022 >>...
Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 1 Năm 2021
Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển sinh và điều kiện dự tuyển 1.1. Chuyên ngành tuyển sinh 1.1.1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: 04 hướng ngành MBA – Quản trị Kinh doanh MBA – Quản lý Kinh tế công  MBA – Quản trị Marketing  MBA – Quản trị Logistics – Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 40. – Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Thời gian học tối đa: 3,5 năm. – Học phí: Chi tiết xem theo thông...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại