Đại học Hoa Sen

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Hội thảo Nghiên cứu khoa học Sinh viên lần thứ 9- năm 2018
28/07/2022
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên là xu hướng đào tạo bậc đại học  đúng đắn, vừa mang tính thực tế, vừa mang tính xây dựng, lại có hiệu quả cao. Nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên thường là những nghiên cứu nhỏ nhưng gần gũi và rất thực tế với cuộc sống và trải nghiệm của giới sinh viên; giúp các bạn sinh viên rèn luyện được kỹ năng tư duy phản biện và tư duy phân tích – tổng hợp. Thực tế, để thực hiện được các nghiên cứu, sinh viên cần phải...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo