Đại học Hoa Sen

Tag: phat trien hoc thuat

Hội thảo Phát Triển Học Thuật – Buổi 2
Ngày 12.01.2023, Thứ 5, Khoa Ngôn Ngữ - Văn Hoá Quốc Tế tổ chức buổi thứ 2 của Chuỗi Hội Thảo Phát Triển Học Thuật, với sự đồng hành của Tiến Sĩ Bùi Yến Ngọc và Tiến Sĩ Lê Đào Thanh Bình An.

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo