Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh

           Trong nhiều năm qua, tỷ lệ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Hoa Sen có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp qua luôn đạt trên 80%.

–    Tốt nghiệp chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh, sinh viên có thể tham gia giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ;
–    Tốt nghiệp chuyên ngành Biên – Phiên dịch, sinh viên có thể tham gia dịch thuật, dịch nói và/ hoặc dịch viết, cho các cơ quan, công ty, doanh nghiệp hoặc hành nghề biên phiên dịch tự do;
–    Tốt nghiệp chuyên ngành Anh văn thương mại, sinh viên có thể làm Trợ lý, Nhân viên phòng kinh doanh, Marketing, Chăm sóc khách hàng… tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

–    Tốt nghiệp chuyên ngành Biên – Phiên dịch, học viên cao học có thể làm chuyên viên dịch thuật cao cấp đồng thời tham gia vào các đề tài nghiên cứu có liên quan đến dịch thuật tại các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, và các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước;

–    Tốt nghiệp chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh, học viên cao học có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu và/ hoặc quản lý các chương trình đào tạo tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ, các trường đại họ và cao đẳng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước.    

Chương trình đào tạo Cử nhân Tâm lý học ứng dụng trang bị cho người học kiến thức và khả năng thực hành hiệu quả, kỹ năng xã hội tốt và trình độ ngoại ngữ, tin học cao để đảm nhiệm các vị trí công việc khác nhau liên quan đến việc hỗ trợ và tiếp xúc trực tiếp với con người. Sinh viên tốt nghiệp ngành học này có thể:

•    Tại doanh nghiệp: tham vấn tâm lý, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và huấn luyện kỹ năng, xây dựng công cụ đo lường tâm lý; nghiên cứu và phát triển các thang đo theo nhu cầu của tổ chức;
•    Tại trường học, các trung tâm đào tạo/ huấn luyện: tham vấn tâm lý, cố vấn học tập, cố vấn chuyên môn trong xây dựng chương trình đào tạo liên quan đến tâm lý, tuyển dụng nhân sự, đào tạo kỹ năng, giảng dạy và nghiên cứu;
•    Tại các cơ sở y tế, các tổ chức cung cấp dịch vụ tâm lý: tham vấn, đánh giá sức khoẻ tinh thần, cố vấn chuyên môn, giám sát tâm lý, xây dựng công cụ đánh giá, đào tạo và huấn luyện kỹ năng, nghiên cứu khoa học;
•    Tại các tổ chức hoạt động cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận: làm cố vấn chuyên môn cho các dự án cộng đồng liên quan đến sức khỏe tâm lý, tham vấn, đánh giá sức khoẻ tinh thần, giám sát tâm lý, đào tạo & huấn luyện kỹ năng, điều phối dự án xã hội.

 

Facebook Instagram Youtube image