Đại học Hoa Sen

Điều kiện tham gia Chương trình Trao đổi Sinh viên

Điều kiện chung:

  • SV đang học tập toàn thời gian tại ĐHHS;
  • SV chưa từng đăng ký xét tốt nghiệp bất kỳ ngành học nào tại ĐHHS;
  • SV không vi phạm kỷ luật;
  • SV đạt trình độ Anh ngữ: ưu tiên theo yêu cầu của trường đối tác quốc tế áp dụng cho SV đăng ký; hoặc TOEFL iBT 70; hoặc IELTS 5.5 academic;
  • Đạt các yêu cầu nhập học của trường đối tác quốc tế.

Đối với SV chương trình quốc gia:

  • SV nộp hồ sơ đăng ký tham gia CTTĐSV sớm nhất có thể;
  • SV hoàn tất tối thiểu 36 tín chỉ tại ĐHHS trước khi nhập học trường đối tác quốc tế;
  • SV đạt điểm trung bình tích lũy (cGPA) từ 2.7/4.0 tại ĐHHS;
  • Sau khi hoàn tất CTTĐSV ở trường đối tác quốc tế và trở về nhập học tại ĐHHS, SV vẫn còn tín chỉ chưa hoàn tất trong chương trình đào tạo tại ĐHHS.

Đối với SV chương trình quốc tế:

  • Căn cứ theo quy định cụ thể của mỗi chương trình.

Tham khảo chung:

QUY ĐỊNH GỬI VÀ NHẬN SV THAM GIA CTTĐSV ĐHHS

QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ THAM GIA CTTĐSV ĐHHS

Facebook Youtube Tiktok Zalo