Đại học Hoa Sen

Chương trình Trí tuệ nhân tạo (Chính quy)

Khoa Cong nghe thong tin Dai hoc Hoa Sen
VNG Campus Tour- Khoa CNTT

Giới thiệu

Có thể nói, làn sóng trí tuệ nhân tạo đang nâng tầm cuộc sống con người với nhiều giải pháp công nghệ mang tính đột phá. Chúng giúp giải phóng sức lao động để con người có thể khai thác những tiềm năng mới sáng tạo và thú vị hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, quảng cáo, chẩn đoán hình ảnh…. Bắt kịp nhịp chuyển động của nền kinh tế, từ năm 2020, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Hoa Sen chính thức triển khai và mở ngành Trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

Đặc trưng chương trình

Cấu trúc chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các công ty ứng dụng các công nghệ AI trong nước và quốc tế

Facebook Youtube Tiktok Zalo