Đại học Hoa Sen

Chương trình Kỹ Thuật Phần Mềm (Chính quy)

Khoa Cong nghe thong tin Dai hoc Hoa Sen
VNG Campus Tour- Khoa CNTT
Your Image Alt Text

Giới thiệu

Ngành Kỹ thuật phần mềm đào tạo cử nhân phần mềm có khả năng đáp ứng tuyển dụng cao với các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực hành theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng tiềm năng. Chương trình giúp sinh viên phát triển các kỹ năng chuyên môn như lập trình, phân tích, thiết kế, đảm bảo chất lượng và quản lý dự án phần mềm cũng như kỹ năng mềm như ngoại ngữ, làm việc nhóm, v.v… cần thiết để tham gia các dự án tạo ra các giải pháp phần mềm cho các vấn đề thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp hay khởi nghiệp năng động.

Mục tiêu đào tạo

Để phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của trường, chương trình cử nhân Kỹ thuật phần mềm được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những mục tiêu sau:

Chuẩn đầu ra (PLOs):

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành có thể làm việc  tại các vị trí, chức danh sau:

Cấu trúc chương trình đào tạo

Facebook Youtube Tiktok Zalo