Đại học Hoa Sen

Chương trình Công nghệ thông tin (Việt – Nhật)

Khoa Cong nghe thong tin Dai hoc Hoa Sen
Hoi thao Blockchain- Khoa CNTT

Lợi thế của chương trình

Nội dung chương trình

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 120 tín chỉ, Giáo dục thể chất (90 tiết) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết) 

Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin Việt – Nhật là chương trình học được xây dựng bởi các giáo sư hàng đầu của Nhật bản và Việt Nam, dựa trên chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin của Nhật Bản. Sinh viên được trang bị khối kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và đào tạo kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính; kỹ năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt các xu thế công nghệ mới.

1.   Cấu trúc chương trình học

a. Kiến thức đại cương:

b. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

2.   Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp chương trình Công nghệ thông tin (trình độ đại học) sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Kiến thức

Kỹ năng

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

Cụ thể sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

Facebook Youtube Tiktok Zalo