Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Điều lệ Hội – Quyền lợi Hội viên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tập hợp cựu sinh viên, cựu học viên cao học (MBA) của tất cả các hệ đào tạo, các khóa, ngành đã học tập, nghiên cứu tại Trường từ ngày thành lập hiện đang công tác, hoạt động, sinh sống ở trong và ngoài nước;

– Việc kết nối, tập hợp các thế hệ cựu sinh viên của Trường được thực hiện theo phương thức tiếp cận đa chiều với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức trong cộng đồng cựu sinh viên nhằm phục vụ việc trao đổi thông tin, tương tác lẫn nhau giữa cựu sinh viên và hoạt động của Hội; hỗ trợ công tác giới thiệu về lịch sử phát triển của Nhà trường, ngành nghề và giới thiệu các cá nhân thành đạt trong mọi lĩnh vực, truyền cảm hứng cho sinh viên hiện hữu;

– Tổ chức Hội nghị Cựu sinh viên Trường theo định kỳ hai năm/lần để thông qua Báo cáo tổng kết những hoạt động, kết quả đạt được, phương hướng và chương trình hoạt động của Hội trong năm tiếp theo, thảo luận và biểu quyết sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, giới thiệu để bầu Ban Điều hành Hội cựu sinh viên khóa mới, thông qua kế hoạch quản lý và sử dụng tài chính của Hội do hội viên đóng góp, tài trợ;

– Tổ chức buổi họp mặt truyền thống hàng năm cho toàn thể cựu sinh viên Trường vào các dịp lễ kỷ niệm hoặc chọn Ngày truyền thống của Trường;

– Tổ chức các workshop trao đổi định hướng nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn thể mỹ, hoạt động các câu lạc bộ sở thích cho cựu sinh viên, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cựu sinh viên và sinh viên hiện đang học tập tại Trường;

– Tham gia kết nối, giao lưu, hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp tại CLB Doanh nghiệp Trường Đại học Hoa Sen.

Nguyên tắc hoạt động:

Tự nguyện, tự quản, dân chủ, tuân thủ pháp luật cũng như Điều lệ và những hội viên có những đóng góp tích cực được vinh danh trong những sự kiện lớn của Trường.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI

Khái niệm về thành viên Hội:

Là cựu sinh viên, học viên cao học (MBA) Trường Đại học Hoa Sen, là công dân Việt Nam hoặc là công dân của các quốc gia khác trên thế giới không phân biệt tuổi tác, dân tộc, nghề nghiệp, … tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được tổ chức Hội xét công nhận là thành viên Hội Cựu sinh viên Hoa Sen.

Thủ tục gia nhập Hoa Sen University Alumni:

Cựu sinh viên Hoa Sen có nguyện vọng vào Hội điền mẫu đăng ký gia nhập theo mẫu trên website của Hội Cựu sinh viên Hoa Sen: www.alumni.hoasen.edu.vn.

Quyền lợi của thành viên:

Được tham gia vào mạng lưới kết nối giữa sinh viên và cựu sinh viên của trường để có cơ hội giao lưu, giới thiệu và chia sẻ thông tin về bản thân, doanh nghiệp;

Được sử dụng cơ sở vật chất của Trường như thư viện, hội trường, phòng họp nhằm mục đích học tập – nghiên cứu, nâng cao trình độ và tổ chức các hoạt động bổ trợ nghề nghiệp, định hướng cho sinh viên;

Được nhận thư mời tham dự các hoạt động văn thể mỹ, câu lạc bộ; hội thảo, sự kiện do Trường tổ chức;

– Được nhận thông tin các khóa học, chương trình đào tạo mới của trường hàng tháng qua email;

Được thảo luận, góp ý những vấn đề phát triển Hội và đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng hoạt động Hội;

Được ưu tiên cung cấp nguồn sinh viên chất lượng cao trong hoạt động tuyển dụng, thực tập, kiến tập đối với cựu sinh viên có nhu cầu trên Cổng thông tin việc làm của Trường.

– Đối với cựu sinh viên là doanh nghiệp sẽ được trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trường và được hưởng toàn quyền lợi của của CLB;

Được cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm dịch vụ của các hội viên khác;

– Thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội, Trường sẽ được BĐH Hội Cựu sinh viên xem xét đề xuất vinh danh, khen thưởng trong các sự kiện lớn của Trường.

Nghĩa vụ của thành viên:

– Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Hội, các quyết định của Hội. Đồng thời tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội góp phần tuyên truyền và vận động thành viên mới để xây dựng phát triển Hội;

– Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Hội, thực hiện nhiệm vụ dưới danh nghĩa của Hội phải theo đúng quy định của Trường; không làm ảnh hưởng đến uy tín trường, Hội cũng như các thành viên khác trong Hội;

– Chia sẻ các giá trị của Trường Đại học Hoa Sen, góp phần xây dựng hình ảnh Trường nhân rộng với xã hội, thể hiện tinh thần sức mạnh đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của cựu sinh viên.

Nội dung chi tiết của “Điều lệ Hoa Sen Alumni” tại đây.