Đại học Hoa Sen – HSU

Ngành Truyền thông đa phương tiện

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – SÁNG TẠO NỘI DUNG TRÊN ĐA NỀN TẢNG

Với thế mạnh về đội ngũ đào tạo và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, năm 2024, trường Đại học Hoa Sen mở đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện. Đây là ngành học liên quan đến việc sản xuất, truyền tải, sáng tạo nội dung thông tin bằng nhiều phương tiện truyền thông như hình ảnh, âm thanh, đồ họa, website, game, …đồng thời kết hợp các công nghệ truyền thông mới nhất.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình cử nhân Truyền thông đa phương tiện trang bị cho sinh viên những kiến thức và nền tảng về truyền thông cơ bản, nghiên cứu truyền thông, sản xuất các sản phẩm audio, video, truyền thông số.

Sinh viên được hỗ trợ các phương tiện kĩ thuật tiên tiến, hiện đại để có thể hoàn thành các môn học một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Đội ngũ giảng viên là những người có trình độ chuyên môn cao, đã trưởng thành qua thực tế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.

Nhiều môn học của ngành yêu cầu sinh viên phải thực hiện các dự án thực giúp các bạn có cơ hội tìm hiểu hoạt động thực tế và va chạm với các thử thách nghề nghiệp. Nhiều sự kiện gặp gỡ với các nhân vật lãnh đạo và người nổi tiếng trong ngành cũng thường xuyên được tổ chức, tạo cơ hội cho sinh viên được gặp gỡ và học hỏi từ các tiền bối.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông đa phương tiện có thể đảm nhận một số vị trí công việc như:

Tu van tuyen sinh HSU

Facebook Youtube Tiktok Zalo