Liên hệ

Liên hệ

Phòng Đối ngoại - Khoa học

Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến thành, Quận 1, TP.HCM

oric@hoasen.edu.vn

https://www.hoasen.edu.vn/oric/lien-he/

View the map
Facebook Instagram Youtube image