Doanh nghiệp và Việc làm

BP. Quan hệ Doanh nghiệp được hình thành và phát triển với sứ mệnh là cầu nối gắn kết cộng đồng và mang lại lợi ích hài hòa giữa nhà trường – sinh viên – cựu sinh viên – doanh nghiệp. Là đơn vị tổ chức, tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu; Kết nối cộng đồng hơn 16.000++ cựu sinh viên Hoa Sen qua câu lạc bộ Cựu sinh viên; Xây dựng quan hệ với doanh nghiệp và tổ chức, thực hiện các hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp; Tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác đào tạo…

Thông tin liên hệ: 

image