Tuyển dụng MAZARS (VIỆT NAM)

MAZARS (VIỆT NAM)
 
9th – 11th Floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC
 
Cần tuyển dụng các vị trí sau:
Fresh Graduate Program 2021 – Audit assistant: https://lnkd.in/gZPFfYX | Facebook | LinkedIn
Full-time Staff Recruitment:
+ Audit Senior (HN): http://bit.ly/33GbxtZ | Facebook | LinkedIn
+ Experienced Audit Assistant (HN): http://bit.ly/2H6uooP | Facebook | LinkedIn
+ Senior Accountant – Secondment (HCMC): http://bit.ly/36XRUPY | Facebook | LinkedIn
+ Senior Tax consultant (HCMC): https://bit.ly/34YUplg | Facebook | LinkedIn
+ Senior Legal Consultant (HCMC): http://bit.ly/36y4eI9 | Facebook | LinkedIn
+ Administration Executive (HCMC): https://bit.ly/3y9ZaGh | Facebook | LinkedIn
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trong các đường link đính kèm.
Trân trọng cảm ơn.
image