Hoa Sen University

Tin tức

LỄ RA MẮT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HOA SEN
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen (Hoa Sen University Journal of Science) sẽ tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí và giới thiệu Hội đồng Ban biên tập vào thứ Ba, ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại Trường Đại học Hoa Sen Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen là một tạp chí khoa học uy tín, chuyên đăng tải các bài viết nghiên cứu khoa học, về các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ, khoa học kinh tế và luật, khoa học xã hội và nhân văn, thiết kế và...

Filters

Keywords
Categories
Date range
From
To
Clear
Facebook Youtube Tiktok Zalo