Đại học Hoa Sen

Sự khác nhau giữa ngành quản lý công nghệ môi trường và ngành quản lý tài nguyên môi trường

Trường ĐH Hoa Sen có ngành quản lý công nghệ môi trường và ngành quản lý tài nguyên môi trường, cho em hỏi sự khác nhau giữa hai ngành như thế nào? Cơ hội làm việc của các ngành này sau khi ra trường như thế nào?

Sự khác biệt về hai ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại trường Đại Học Hoa Sen (ĐHHS) như sau: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường cung cấp cho sinh viên các kiến thức để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường. Sinh viên được đào tạo các kỹ năng và năng lực thiết kế, đánh giá, tư vấn kỹ thuật, quản lý và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí và chất thải rắn trong cả doanh nghiệp và khu dân cư. Còn Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp các kiến thức về quản lý môi trường đô thị, nông thôn và công nghiệp, trong đó có quản lý tài nguyên bao gồm quản lý, bảo vệ và khai thác các nguồn tài nguyên một cách hợp lý không ảnh hưởng đến môi trường sống.

Sinh viên tốt nghiệp cả hai ngành có thể làm việc tại các viện, trường đại học, các sở ban ngành địa phương, đặc biệt là Sở Tài Nguyên và Môi Trường, UBND các cấp, công ty công trình đô thị, phòng cảnh sát môi trường, công ty cấp thoát nước, các công ty tư nhân chuyên về xử lý nước thải, rác thải, không khí và tiếng ồn, các công ty tư vấn môi trường, công ty về nuôi trồng thủy hải sản. Hoặc sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào các dự án trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề môi trường.

image