Đại học Hoa Sen

Ngành Quản trị công nghệ truyền thông cần giỏi kĩ năng nào? Các môn học phổ thông thì ngành này áp dụng môn nào nhiều nhất?

Cho em hỏi ngành Quản trị công nghệ truyền thông cần giỏi kĩ năng nào? Các môn học phổ thông thì ngành này áp dụng môn nào nhiều nhất?

Để thành công trong lĩnh vực này em cần một số tố chất như kiên trì và nghiêm túc. Em cần phải có kiến thức sâu rộng để thích ứng với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau trong lĩnh vực giải trí. Ngoài ra em cần có phẩm chất của nhà quản lý tinh tế trong kinh doanh như nhạy cảm và sáng tạo.

Người làm quản trị linh vực truyền thông cần có kiến thức ở cả lĩnh vực xã hội cũng như khả năng tính toán và xem xét số liệu. Do đó các môn học ở THPT cũng là một phần kiến thức nền tảng giúp em tiếp tục tiếp thu những kiến thức nâng cao hơn ở bậc đại học.

Facebook Youtube Tiktok Zalo