Đại học Hoa Sen
DH Hoa Sen moc thoi gian tuyen sinh 2022

Mốc thời gian tuyển sinh ĐH Hoa Sen 2022

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển chính thức của từng đợt sẽ thông tin trong thông báo tuyển sinh của Trường. Tùy tình hình tuyển sinh các đợt của Trường, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định các ngành, chỉ tiêu cho các đợt tiếp theo nếu còn chỉ tiêu. Trường dự kiến các đợt nhận hồ sơ như sau:

Phương thức 1 (theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia 2022)

Đợt 1: theo mốc thời gian quy định chung của Bộ GDĐT

Bổ sung đợt 1: từ ngày 27/08 – 02/09/2022

Bổ sung đợt 2: từ ngày 03/09 – 02/10/2022

Phương thức 2, 3, 4 (theo phương thức riêng của Trường)

  • Đợt 1: từ ngày 01/3/2022 đến ngày 26/6/2022 (nghỉ lễ 30/04 và 01/05)
  • Đợt 2: từ ngày 27/6/2022 đến ngày 24/7/2022
  • Đợt 3: từ ngày 25/7/2022 đến ngày 07/8/2022
  • Đợt 4: từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022
  • Đợt 5: từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022
  • Đợt 6: từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022
  • Đợt 7: từ ngày 29/8/2022 đến ngày 11/9/2022
  • Đợt 8: từ ngày 12/9/2022 đến ngày 02/10/2022

Và các đợt bổ sung khác do Hội đồng tuyển sinh của Trường quyết định nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022.

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học vào các đợt theo thông báo/thư báo của Trường.

>> Đề án tuyển sinh ĐH Hoa Sen 2022

>> Đăng ký Xét tuyển ĐH chính quy

image image image image image

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Xem thông tin tuyển sinh