ĐH Hoa Sen xét tuyển bổ sung đợt 2 đối với phương thức 1 và xét tuyển đợt 8 đối phương thức 2,3,4

Trường Đại học Hoa Sen (mã trường HSU) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:

I.PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 • Tổng điểm ba (03) môn xét tuyển (tổ hợp môn theo quy định của BGDĐT) theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1, là ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Trường quy định.
 • Đăng ký xét tuyển bổ sung Đợt 2: TẠI ĐÂY

2.1 Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông (THPT), không tính học kỳ II của lớp 12

  • Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định;
  • Ngành xét tuyển và chỉ tiêu: Theo danh sách các ngành bậc đại học tuyển bổ sung tại mục IV của thông báo này;
  • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện;
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn;
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.

2.2 Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định;

  • Ngành xét tuyển và chỉ tiêu: Theo danh sách các ngành bậc đại học tuyển bổ sung tại mục IV của thông báo này;
  • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện;
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn;
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
 • Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn
  • Điểm trung bình cộng (03) ba môn trong tổ hợp đạt từ 6,0 điểm trở lên: Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1; điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2; điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 (điểm làm tròn một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định;
  • Ngành xét tuyển và chỉ tiêu: Theo danh sách các ngành bậc đại học tuyển bổ sung tại mục IV của thông báo này;
  • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện;
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn;
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của BGDĐT và có một trong các điều kiện theo yêu cầu của ngành đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Một trong các điều kiện chi tiết như sau:
  • Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5.5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên;
  • Có bằng Cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của BGDĐT;
  • Có bằng Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của BGDĐT) loại khá trở lên của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển;
  • Có chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến lĩnh vực, ngành đăng ký xét tuyển của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH;
  • Đạt giải khuyến khích trở lên của các cuộc thi quốc gia, quốc tế, các cuộc thi năng khiếu ở các lĩnh vực, ngành xét tuyển;
  • Tham gia phỏng vấn cùng Hội đồng ngành do Trường Đại học Hoa Sen tổ chức đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100);
  • Thí sinh viết Thư trình bày nguyện vọng tối thiểu 2 trang A4 thể hiện năng lực, năng kiếu và trải nghiệm của thí sinh đối với ngành muốn xét tuyển vào Trường Đại học Hoa Sen và đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100) do Hội đồng chuyên môn của ngành chấm.
 • Ngành xét tuyển và chỉ tiêu: Theo danh sách các ngành bậc đại học tuyển bổ sung tại mục IV của thông báo này.
 • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh có một trong các điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện;
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn;
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
 • Thí sinh phải dự thi và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2022 đạt từ 600 điểm trở lên (thang điểm 1200);
 • Ngành xét tuyển và chỉ tiêu: Theo danh sách các ngành bậc đại học tuyển bổ sung tại mục IV của thông báo này.

II. CHỈ TIÊU VÀ CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

2.1 Chỉ tiêu, các ngành bậc đại học, mã ngành và tổ hợp môn

Đối với từng phương thức tuyển sinh, Trường có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của ngành, cho từng phương thức như sau:

 • Phương thức 1: 1600 chỉ tiêu (40% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
 • Phương thức 2: 1600 chỉ tiêu (40% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
 • Phương thức 3:   400 chỉ tiêu (10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
 • Phương thức 4:   400 chỉ tiêu (10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Trường hợp một phương thức còn thiếu chỉ tiêu do thí sinh nộp hồ sơ chưa đủ, Trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu còn thiếu sang phương thức còn lại (đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi, sự công bằng của thí sinh trong đợt xét tuyển).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ

3.1

Thời gian nộp hồ sơ Bổ sung đợt 2: Từ ngày 01/10/2022 đến 17g00 ngày 17/10/2022.

Hồ sơ xét tuyển: 

 • In phiếu đăng ký xét tuyển (điền online);
 • Photo bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đem theo các bản chính để đối chiếu);
 • Phiếu chứng nhận điểm thi THPT 2022 (bản chính);

Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ Đợt 8: Từ ngày 01/10/2022 đến 17g00 ngày 17/10/2022.

Phương thức xét tuyển:

PT 2: Xét tuyển trên kết quả học tập học bạ THPT

 • Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12 (phương thức 2.1)
 • Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm trung học phổ thông (phương thức 2.2)
 • Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn (phương thức 2.3)

PT 3: Xét tuyển trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành
PT4 : Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG 2022

Hồ sơ xét tuyển

Phương thức 2:

 • In Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online),
 • Bản sao (*) học bạ 5 HK THPT (phương thức 2.1) hoặc bản sao (*) học bạ 6 HK THPT (phương thức 2.2) hoặc bản sao (*) học bạ 5 HK hoặc 6 HK THPT (phương thức 2.3),
 • Bản sao (*) bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đem theo các bản chính để đối chiếu).

Hồ sơ Phương thức 3,4:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online),
 • Bản sao(*) bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp kèm một trong các giấy tờ sau: bản sao(*) bằng cao đẳng/bằng trung cấp chuyên nghiệp/ chứng chỉ Anh văn quốc tế/ Phiếu đăng ký tham gia phỏng vấn/ Phiếu điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia cấp năm 2022 tương ứng với một trong các điều kiện đăng ký xét tuyển.
 • Hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có);

Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

(*) có công chứng hoặc đem theo bản chính để đối chiếu.

Lưu ý:

 • Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển đối với Phương thức 2, 3 và 4.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3 (tiêu chí điểm phỏng vấn năng lực) sẽ được Trường xác nhận thời gian và địa điểm cho thí sinh tham dự theo từng đợt (thí sinh cần ghi chính xác số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, điện thoại và email. Trường hợp sai sót không tự chỉnh sửa được, thí sinh cần liên hệ với Trường ngay để được hỗ trợ).

Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến, in phiếu đăng ký xét tuyển tại đường dẫn http://xettuyen.hoasen.edu.vn. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển (hardcopy) cho Trường theo hình thức:

 1. Đăng ký trực tiếp: Tại P.201 (Lầu 2) Trường Đại học Hoa Sen, Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. – ĐT: (028) 7300.7272. – Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
 2. Gửi Email: Thí sinh scan Phiếu đăng ký xét tuyển và Học bạ gửi qua địa chỉ email: xettuyen@hoasen.edu.vn  Thí sinh ghi rõ thông tin trên tiêu đề mail “Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Số phiếu XT-Họ tên
 3. Gửi Bưu điện: Thí sinh ghi rõ trên bìa thư: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển” và gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

CÁC MỐC THỜI GIAN KHÁC

Công bố trúng tuyển:

Thời gian công bố trúng tuyển phương thức 1, 2, 3, 4: Ngày 17/10/2022.

Đăng ký nhập học:

Thời gian đăng ký nhập học theo phương thức 1, 2, 3, 4: Từ ngày 17/10/2022 – 17h00  ngày 23/10/2022.

image image image image image