Tham vấn tâm lý

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và các kỹ năng xã hội của tập thể Hoa Sen và cộng đồng, vào năm 2014, trường Đại học Hoa Sen đã thành lập Trung tâm Tham vấn Tâm lý tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng. Đây là một trong những trung tâm chuyên môn đầu tiên của các trường Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh hướng đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của sinh viên và cộng đồng thông qua nhiều dịch vụ tâm lý khác nhau. 

Trung tâm Tham vấn Tâm lý trường Đại học Hoa Sen đem đến cho thân chủ một không gian lắng nghe, chia sẻ và bảo mật. Thân chủ không chỉ được cung cấp dịch vụ tham vấn cá nhân mà còn nhận được sự hỗ trợ để phát triển toàn diện khả năng, học được những kỹ năng mới thông qua các chương trình đào tạo và hiểu rõ bản thân hơn thông qua các công cụ lượng giá tâm lý.

Thông tin liên hệ: 

image image image image