Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: tknt

Dự Án Thiết kế “Trung Tâm Truyền Thông Và Bảo Tồn Sinh Vật Biển Cù Lao Chàm”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức buổi báo cáo Dự án thiết kế “Trung Tâm Truyền Thông Và Bảo Tồn Sinh Vật Biển Cù Lao Chàm” Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Đồ án Thiết kế Chiếu sáng Nội thất Ngành Thiết Kế Nội Thất
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu môn học  Design Studio_Lighting Studio Đồ án Thiết kế Chiếu sáng Nội thất Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Bài vẽ Kỹ thuật Diễn họa_Sv K20 Ngành Thiết Kế Nội Thất
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bài vẽ Kỹ thuật Diễn họa Sv Ngành Thiết Kế Nội Thất K20 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Đồ Án Thiết Kế Cafe Giao Lưu Bóng Đá-The 12th Player_Hà Bái Hoành-K18
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Đồ Án Thiết Kế Cafe Giao Lưu Bóng Đá – The 12th Player của sv Hà Bái Hoành – K18 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Vẽ Ngoài Trời Gây Thương Nhớ – sv K21 Ngành Thiết Kế Nội Thất
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Những Bài Vẽ Ngoài Trời Gây Thương Nhớ Của Các Bạn Sinh Viên K21 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Đồ Án Tốt Nghiệp “The Flow Coffee”_Sv Trương Tuấn Kiệt K18 – Ngành Thiết Kế Nội Thất
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất ‘The Flow Coffee’ Sv Trương Tuấn Kiệt – Khoá 18 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo