Đại học Hoa Sen
VI EN

Tác phẩm Sv Ngành Thiết Kế Nội Thất

Năm 2021

Sv Nguyễn Công Danh
đồ án Tốt nghiệp 2021: “Bảo tàng Gốm Mang Thít”

Sv Nguyễn Công Danh, đồ án Tốt nghiệp 2021 “Bảo tàng Gốm Mang Thít”

HK2033_TKNT.Sv Nguyễn Công Danh, Đồ án Tốt nghiệp 2021 “Bảo tàng Gốm Mang Thít”

Sv Nguyễn Minh Sang
đồ án Tốt nghiệp 2021 Showroom Harley-Davidson

HK2033.TKNT.Sv Nguyễn Minh Sang, đồ án Tốt nghiệp 2021 Showroom Harley-Davidson

Sv Nguyễn Ngọc Mai
Đô án Tốt Nghiệp Thiết kế Không gian Văn phòng Giúp Cải thiện Sức khỏe của người làm Thiết kế

Sv Nguyễn Ngọc Mai
Đô án Tốt Nghiệp Thiết kế Không gian Văn phòng Giúp Cải thiện Sức khỏe của người làm Thiết kế 

Sv Nguyễn thị Ngọc Duyên
Đô án Tốt Nghiệp “Thiết kế nội thất Công trình dịch vụ và thương mại Ảnh viện áo cưới

Sv Nguyễn thị Ngọc Duyên
Đô án Tốt Nghiệp “Thiết kế nội thất Công trình dịch vụ và thương mại Ảnh viện áo cưới”

Sv Nguyễn Uyên Thảo
Đô án Tốt Nghiệp “Thiết kế Công trình Giáo dục Trung tâm Giáo dục Trẻ Khiếm Thị Serenity”

Sv Nguyễn Uyên Thảo,
Đô án Tốt Nghiệp “Thiết kế Công trình Giáo dục Trung tâm Giáo dục Trẻ Khiếm Thị Serenity”

Sinh viên Tô Hoàng Uyên
Đô án Tốt Nghiệp “Không gian Trưng bày_Triển lãm Nghệ thuật Hát Bội-Sắm Tuồng”

Sinh viên Tô Hoàng Uyên
Đô án Tốt Nghiệp “Không gian Trưng bày_Triển lãm Nghệ thuật Hát Bội-Sắm Tuồng”

Sv Vũ Tú Linh
Đô án Tốt Nghiệp “Không gian trưng bày và may đo Áo dài”

Sv Vũ Tú Linh
Đô án Tốt Nghiệp “Không gian trưng bày và may đo Áo dài”

 

Năm 2020

Sv Phạm Nguyễn Bảo Ngọc
đề tài thiết kế nội thất Silk Path Grand Lang Co Resort and Spa, đạt giải thưởng bình chọn của trưởng khoa cho đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất xuất sắc

Sv Phạm Nguyễn Bảo Ngọc thực hiện đề tài thiết kế nội thất Silk Path Grand Lang Co Resort and Spa, đạt giải thưởng bình chọn của trưởng khoa cho đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất xuất sắc

Sv Võ Thị Bích Ngọc
đồ án Nhà Hàng Nam Bộ

Sv Võ Thị Bích Ngọc thực hiện đồ án Nhà Hàng Nam Bộ

Sv Đỗ Thị Lê Nin
đề tài Phố Hội Sắc Son, đạt Giải 2 Loa Thành 2020

Sv Đỗ Thị Lê Nin, đề tài Phố Hội Sắc Son, đạt Giải 2 Loa Thành 2020

Sv Nguyễn Huy
đề tài Bảy Hiền Textile Factory, đạt Giải 3 Loa Thành 2020

Sv Nguyễn Huy, đề tài Bảy Hiền Textile Factory, đạt Giải 3 Loa Thành 2020

Năm 2019

image