Đại học Hoa Sen
VI EN

Tác phẩm Sv Ngành Thiết Kế Thời Trang

Các bài Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên Ngành Thiết Kế Thời Trang

Ngành Thiết Kế Thời Trang_BST “BOND” – Cáp Ngọc Thuận – FC2023
05/09/2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   BST “BOND”   Cáp Ngọc Thuận – FASHION CREATION 2023   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_BST Exuberance Rebel – Châu Gia Hân
05/09/2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   BST “Exuberance Rebel”   Châu Gia Hân – Fashion Creation 2023   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Thư Cảm Ơn L’Expo 93
05/09/2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Thư Cám Ơn L’EXPO 93 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_BST “ELYSIUM” – Chung Tùng Quân
02/09/2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu BST “ELYSIUM” – Chung Tùng Quân Fashion Creation 2023 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_BST “DEFINITION” – Đinh Thu Hà
02/09/2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu BST “DEFINITION” – Đinh Thu Hà Fashion Creation 2023 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
TRÌNH DIỄN BỘ SƯU TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHOA THIẾT KẾ – NGHỆ THUẬT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
01/08/2022
Hằng năm, ngành Thiết kế Thời trang Trường Đại học (ĐH) Hoa Sen tổ chức sự kiện Thời trang Sáng tạo – Fashion Creation với 2 phần: Phần 1:     BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TRƯỚC HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN Để báo cáo Đề án tốt nghiệp trước Hội đồng Giám khảo Chuyên môn, bên cạnh các mẫu trang phục hoàn thiện, các bạn sinh viên ngành Thiết kế Thời trang của Trường Đại học Hoa Sen phải chuẩn bị hồ sơ đồ án tốt nghiệp bao gồm:  Hồ sơ Thiết kế: Bao gồm tập nghiên cứu ý tưởng; bản cảm...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image